QP Arhitektid

TAB Viru Väljaku visioon

“MAGNET”

Tallinna Arhitektuuribiennaali 2015 visioonivõistlus “Tallinna epitsenter”, Viru väljak, äramärgitud töö
Arhitektid Tõnu Laigu, Ljudmilla Georgijeva, Nele Sverns

 

 

MAGNET

Viru väljak täna. Viru väljak on väike, liiklust täis ja linnaruumis selgelt defineerimata. Viru väljakust räägitakse kui imaginaarsest kohast, millest on every man has his own perception oma kujutlus.

Visiooni ajaline asetus. Võistlustöös esitatud visioon on kavandatud aega, kus tänavatel liiguvad juhita autod, kuid kuhugi pole veel kadunud ka juhitavad autod. Selleks ajaks on robotjuhitavad ka linna rööbastransport, osaliselt bussid ning maaalune kiirtramm Lasnamäelt Õismäele, mida tallinlased hüüavad süstikuks. Ebapopulaarseks on muutunud energiaallikaks bensiin ja nafta, sõidukid saavad liikumiseks energiat elektrist, päikesest, vesinikust või mõnest muust alternatiivsest energiaallikast. Trammid on võimelised liikuma linna keskosa ulatuses ilma traatkontaktita, ilma „sarvedeta“ autonoomse energiajõuallika jõul, võistlustöös töös siis Viru väljaku ulatuses. Õhus toimetavad troonid.

Viru väljaku imago. Tallinna keskosas on kolm olulist väljakut: Vabaduse väljak, kui Eesti rahva vabadust sümboliseeriv esindusväljak, Raekoja plats, kui vana Tallinna all-linna keskpunkt ja Viru väljak, millest on saamas kaasaegse linnaelu sõlmpunkt Nodal point of the contemporay citylife. Kaasaegse linnaelu sisuks on linnaruumi igakülgne ja intensiivne kasutamine nii tarbimiseks, logistikaks, kui ka kultuuri loomiseks ja esitamiseks, mille siduvaks osaks on digitaalne maailm. Kultuuri osatähtsust on võistlustöös võimendatud ja tõstetud tervikliku linnaelu võrdväärseks parneriks tarbimise ja logistika kõrval. Viru väljakut nähakse võistlustöös linnakunsti epitsentrina, kus vahelduvad installatsioonid, igat liiki avaliku ruumi kunstiprojektid, heli-, valgus- ja arvutikunsti suurejoonelised etendused. Alaliseks kunstiprojektiks on kõrgtehnoloogiline valgusinstallatsioon taevani ulatuva laserkiire kujul, vahemaid arvestavas alguspunktis väljaku keskel.

Viru Väljaku piirid. Väljaku loetav nelinurkne kuju on saavutatud juhusliku linnaruumi puhastamise ja seda ümbritsevate hoonete linnaruumilise sidumise teel. Uue väljaku servadesse jäävad: Viru hotelli vertikaal koos Viru keskuse pääsuga platsi idaservas, endine pritsumaja platsi lääneservas, Metroplaza hoone platsi põhjaservas ning kõrgete puudega pargifront platsi lõunaservas.

Plats puhtaks Make a clean sweep. Minimaalseks on viidud transpordikoridorid, jäänud on vaid trammi, bussi ja takso ühisrajad ning kahe sõidusuunaga sõiduteeala Pärnu ja Narva maantee suunal. Väljakul on viidud kõnnitee ja sõidutee ühele liikumistasapinnale, see printsiip laieneb kogu Tallinna vanalinnale. Platsi õhuruum on puhastatud kõikidest juhtmetest, trammiliinidest, trossidest, mis segavad vabat vaadet taevasse. Viru plats on sobiv troonide maandumiskohaks.

Väljaku kasutus. Eesmärk on saavutada universaalse kasutusega ala, mis sobib igaks sündmuseks. Vastavalt vajadusele, sündmusele või aastajale saab väljaku kasutust muuta ja kohandada. Teisaldatav on linnamööbel, valgustuspostid, sõiduteeala tähistavad tulbad vajuvad väljaku tasapinda. Vajadusel võib siin korraldada igas formaadis ja igas suuruses avalikke üritusi. Väljakut iseloomustab pidev päikeselisus, välja arvatud endise pritsumaja esine, mis jääb varjuliseks pärastlõunasel ajal. Väljaku -1 korruse saab kasutusele võtta lisaks tavalisele allmaa „metrookaubandusele“ ka mehitamata infokeskusena Data Center. Viru väljaku mõjutsooni jääb Tammsaare park, mille kasutus kasvab Viruväljaku kasutuse suurenemisega.

Väljaku disain. Väljak on kavandatud pideva muutumisega. Väljaku tasapind oma pinnakattega tähistab väljaku algseisu, mis taastatakse kui väljakul pole parajasti ühtegi üritust. Algseisu markeerivad mõjujooned hõrenevad kohtades, kuhu on paigutatud tegevuste sõlmpunktid ja tihenevad seal, kus peatutakse harva. Väljaku sõlmpunktid on üldjuhul enam valgustatud alad, kus paiknevad valgustid, linnamööbel, istumise ja olemise kohad, linnalava, väliekspositsioon.

Viru väljak by nights. Öine keskne atrakstioon on taevasse ulatuv laserkiir platsi keskel. Väljaku servades on joogi, söögi, poodlemise, lõbutsemise, ajaviitmise kohad, mis loovad väljaku aktiivsuse kuni varase öötunnini välja. Väljak justkui avardub piirnevate hoonete sisemusse, nende pool-avalikku linnaruumi. Hiljem kohad suletakse, jäävad vaid üksikud öökohad avatuks. Unetud hängivad platsil ringi, liiguvad pubist koju või siis kuhugi edasi. Platsi läbides saavad möödujad aga urbanistliku kunstielamuse siinsetest väljapanekutest. Plats pole ülevalgustatud, pigem hubane hajutatud valgussaartega, mille allikaks on fiibermastidega tuules kõikuvad ja urbanistlikke eostaimi meenutavad LED valgustid. Platsil paiknev mööbel ja sõiduteed piiravad postid on ette nähtud helendama.

Hoonestuse tihendamine lähialal. Linnaruumi tihendamiseks on lähialal kolm kohta, kuhu võiks ehitada hooned: Ooperiteater Estonia taga Pärnu maantee ääres, Viru keskuse Narva maantee poolsel küljel ja Mere puieteel Seitsmenda päeva adventistide koguduse kõrval.

Liiklus väljakul ja lähialal. Trammiteed paiknevad võistlustöös samadel kohtadel, kus need on praegu. Trammiteed on ristkasutuses – buss, tramm, juhita autod, taksod liiguvad samal sõidurajal, kuid eri aegadel. Viru väljak on ühistranspordi võrgustumise sõlmpunkt. Siin saavad kokku tramm, buss, kiirtramm, juhita autod. Taksoliiklus on pigem erand. Lasnamäed ja Õismäed ühendava maaaluse kiirtrammi Underground shuttle Central Station paikneb väljaku lõunaosa all. Shuttle’t kasutavad päevas 200-300 tuh. inimest, mistõttu liiklustihedus tänavatel linnas tervikuna väheneb. Väljaku ja lähiala autotänavad on 2-rajalised ja kahesuunalised ja on mahutatud ühele olemasoleva tänava poolele, teine tänavapool jääb kerliiklejate ja jalakäiate ning tänavakohvikute kasutusse. Mere puiestee ja Narva maantee on ühendatud autoliiklusele Metroplaza ja Nordic hotelli vaheliselt tänavalt, autoliikluse Viru väljakust mööda juhtimiseks. Hobujaama tänava algus suletakse auto- ja bussiliiklusele Forumi kaubatänava ja kunagise postimaja vahel. Sellest alast kujuneb tulevikus mugav, inimese mõõduga ja ainult jalakäijatele ette nähtud linnaplats.

 

 

 

MAGNET

 

Viru Square today is small, heavily trafficed and lies without certain definition in the cityscape. Viru Square is preserved very differently and is seen more as an imaginary place, located somwhere beside of Viru hotel, not more.

The temporal position. The competition entry is presented in a future time, where there are driverless cars in use, but usual cars still driving on the streets. Then the public transportation – trams, partly buses, and the underground shuttle from Õismägi to Lasnamägi are automatically driven. Petrol has become unpopular source of energy while solar energy, electricity, hydrogen or some other alternative power sources have become important. In short distances, trams are able to move without any wire contact and only by autonomous power source, which means that it is possible to design Viru square completely wire free. Air space is filled with drones.

The image of Viru Square. There are three important squares in Tallinn city center: Freedom Square as the representational square that symbolizes the freedom and independence of Estonian people, Town Hall Square as a center point of lower part of old Tallinn and Viru Square that is becoming a nodal point of contemporary city life. The content of contemporary city life includes using the urban space intensively for consumption, logistics and also for creating and presenting culture. All this is interweaved by digital world and new technology. The importance of creativity and culture in this competition entry is strongly amplified and is seen as equal component among consumerism and logistics. Viru Square is identified as an urban epicenter of art with installations, different kinds of public art, sound-, light- and digital art projects. A permanent art project in Viru Square is a high-tech lightning installation with laser, pointing to the sky, placed in the center point of Tallinn.

Clear the square! The designed visible squarish shape of Viru Square has been achieved by clean up of cityscape from indefiniteness and by visually define it with the buildings and landscape that surround the field. The new square is now edged with four focal objects: towering Viru Hotel and the entrance to the Viru Center in the east, former firehouse in the west, Metroplaza in the north and high treefront of the Tammsaare park in the south. Transportation corridors are reduced to only one unified tram, bus and taxi lanes and one bidirectional car lane on Pärnu and Narva roads and on Mere boulevard. The pavement and driving area have been brought together to one level, which is also the principle that expands all over Tallinn Old Town. The air space has been cleaned from all obstructions wires and electricity cables that would interrupt the unobstructed view to the sky or to the higher horizont. Viru Square is also a good landing space for drones.

Usage of the square. The aim is to create a space with universal usage, that could be used in all occasions. Depending on a season, insident or purpose, the use of the square can be modified with displaceable city furniture, lightning posts and driveway marking boarding posts, that can be hidden under the surface. All this creates an opportunity to organize events of different formats and scales. The square is characterized by lots of sunlight, except for the front area of former firehouse, that stays in the shade in the afternoon. Sunshine determines the usage of the place durning the day. Reconstruction of the square gives opportunity to take in use the underground floor below the square. Maybe it is a place for an automatic data center of selfdriving cars or as an usual subway market, or something else. The influence area of the Viru Square also affects park Tammsaare which therefore in the future will have to accommodate more people and specially children.

The design of Viru square. The square has been designed to constantly change. The initial state of the square, marked with its surface pattern, is restored whenever there is no event going on on the square. The influence lines marking the nodal points of different activities and densify in places where people rarely stop. The nodal points mainly are illuminated areas with city furniture, hang out places, city stage or outdoor exhibitions.

Viru Square at night. The main night time attraction is a laser light pointing from the center in to the sky. The verge of the square is preseved for shopping, chilling and dining areas that help keeping the activity in Viru square alive till early night hours. The square seems to expand inside the edging buildings, in to their semi public zones. After most places close and only some stay open, those who can not sleep, can hang around in Viru square. Moving trough the square at night opens an opportunity to enjoy an urban art experience presented on the spot. The area is not polluted with lightning. Small light islands, sourced by LED lights on top of fiberpoles that swing in the wind and resemble to an urban cryptogam, rather create a cozy atmosphere. The same goes with the city furniture and posts boarding the driveway that glow and fit perfectly in to the scene.

More urban density. There are three areas near by, that can be used to densify the cityscape: the area behind Estonia National Opera House on Pärnu road, Narva road side of Viru Center and area next to Seventh-day Adventist Church on Mere avenue.

Traffic on and near the square. Tram lanes are located in the same place as today. These lanes are used not only by trams, but also buses, taxis, driverless cars – all moving around on the same route at different times. Viru Square becomes the nodal point of networking public transport. The Central Station of the underground shuttle that connects Õismägi and Lasnamägi is located under the southern area of Viru Square. The shuttle is used by 200 000-300 000 people, this reduces the overall traffic density in the city.

Bidirectional car lanes near and on the square are placed on one side of the existing street, leaving the other side only for pedestrians, light traffic and street cafes. To lead the traffic past Viru Square, Mere boulevard and Narva road are connected and opened to cars through a street between Metroplaza and Nordic Hotel. Hobujaama street between Forum Centrum and former Post Office building is closed for traffic to create a comfortable, human scale pedestrian city square.