QP Arhitektid

Kiili keskosa visioon

Kiili alev, Harjumaa
Ideekavand 2008
Arhitektid Tõnu Laigu, Mari Rass

Kiili kasvav elanikkond vajab hästi organiseeritud ja ööpäevaringselt töötavat mitmefunktsionaalset keskust. Avatud keskosa maanteede ristumiskohas kujuneb tõmbepunktiks juhuslikule läbisõitjale ja naabervaldade elanikele. Hooned on pööratud esikülgedega platsi poole ning pilgupüüdjana mõjub platsil veesilmas siesev sümboolne Kiili skulptuur. Kirik-kontserdimaja ja vallavalitsuse hooned muudavad linnaruumi kasutuse mitmekesiseks, jaotades äri- ja elufunktsiooni vahelduvateks osadeks. Keskus loob ühtse linnaruumilise struktuuri eri aegadel tekkinud hajali aleviku osadest ning planeerimisjärgus uutest aladest. Kiili plats muutub jalakäijate, restoranide ja puhkealaks – keskosa vabastatakse suures osas autoliiklusest, autode ja jalakäijate juurdepääsud on eraldatud. Planeeringu teostamine on kavandatud 10-15 aastale mitmes etapis.